Električna moč. Moč določa kvocient opravljenega dela in intervala časa, v katerem se to delo opravi; pri električnem delu in moči je podobno: električna moč P je enaka kvocientu opravljenega električnega dela in intervala časa,

 

Moč P je merilo intenzivnosti opravljanja dela električne sile, obenem pa je tudi merilo za intenzivnost sproščanja toplote v prevodniku. Za električno moč sta odločilna napetost in tok, nič pa to, da je prevodni kanal linearen ali morda nelinearen. Če torej na neznanem porabniku izmerimo tok in napetost, že vemo, kolikšna je njegova moč. Ko bo pri napetosti 7 V skozi (nelinearno) diodo tok 13 mA, se bo ta grela z močjo 91 mW. Če že omenjamo nelinearen element, se spomnimo njegove karakteristike (slika 2). 


Slika 2.
Nelinearna karakteristika prevodnega kanala.


Točka na krivulji, izhodišče in osi določajo pravokotnik, katerega površina je sorazmerna ravno moči tega elementa.