Moč v linearnem uporu. Pri linearnem uporu sta napetost in tok v preprosti zvezi, U = RI = I / G oz. I = GU = U / R. Električno moč moremo izraziti v več enakovrednih oblikah:

 

Enačbe vsebujejo Joulovo ugotovitev: množina sproščene toplote v linearnem bremenu je sorazmerna kvadratu toka, sorazmerna pa je hkrati tudi kvadratu napetosti:

 

Zgled 2. Breme z upornostjo 35 ohmov priključimo na napetost 70 voltov. Kolikšna je električna moč v bremenu in koliko toplote se sprosti v njem v eni uri? Þ Moč v uporu je

sproščena toplota pa je