Napetostno-tokovna metoda merjenja upornosti in moči bremen. Zveza med napetostjo in tokom je za breme ključna; daje odgovora na vprašanji o njegovi upornosti in moči. Klasična merilna metoda uporablja A-m in V-m; nanju smo se opirali pri določanju karakteristike bremena ali vira, vendar se takrat z njima nismo obremenjevali; smatrali smo ju kot idealna. Težišče bo tokrat na korekcijah, ki jih pogojujeta merilni vezji in pa realnost merilnikov. Možni sta dve vezavi (sliki 12).  


Slika 12. Možnosti priključitvi A-metra in V-metra, ki omogočata določiti upornost in moč bremena. 

V čem je razlika? V prvem primeru meri A-m tok Ib + IV (in ne le Ib) v drugem pa meri V-m napetost Ub + UV (in ne le Ub). Vezavi imata očitno hibi, ki ju bo potrebno računsko korigirati, da bi bil končni rezultat pravilen.

Prva vezava! Odčitka z merilnikov naj sta UV in IA. Tok bremena je

 

zato sta prevodnost in moč bremena določena takole:

Kaj izraza sporočata? Če je notranja upornost voltmetra velika, je kvocient odčitkov instrumentov zelo blizu prevodnosti bremena, zmnožek odčitkov pa zelo blizu njegovi moči, v nasprotnem je potrebna korekcija.

 

Druga vezava! Odčitka z merilnikov naj sta UV in IA. Napetost bremena je

 

zato sta upornost in moč bremena določena takole:

 

Kaj je sporočilo? Če je notranja upornost ampermetra majhna, je kvocient odčitkov merilnikov zelo blizu upornosti bremena, produkt odčitkov pa zelo blizu njegovi moči, sicer je potrebna korekcija.