Izkoristek energije. Generator v hidroelektrarni pretvarja kinetično energijo vode v električno, vendar za ceno izgube določenega dela energije. Sistem  vodnikov usmerja energijo od vira k bremenu; ta »usluga« sproži segrevanje vodnikov. S sprejeto energijo elektromotor dela, vendar spet za ceno drugih, neželjenih energij. Vsakokrat se nekaj energije »otrese«, nekoristno izgubi in za toliko manj se je koristno posreduje naprej. Sistemu, ki vrši pretvarjanje ali prenos energije, se prireja izkoristek kot količnik, ki naj pove, kolikšen del vhodne energije more posredovati na izhod v obliki koristne energije; govor je torej o vhodni energiji Wvh., izhodni energiji Wizh. in izgubni energiji Wizg. (slika 2).


Slika 2. Energijski sistem.

Izkoristek h sistema je definiran s kvocientom izhodne - ki je za delež izgubne energije manjša od vhodne - in vhodne energije:

 

Glede na to, da so energije v časovno stalnem sistemu sorazmerne močem, moremo izkoristek h izraziti kar z vhodno Pvh., izhodno Pizh. in izgubno močjo Pizg.; torej:

 

Zgled 26-1. Svetilka na žarilno nitko posreduje v vidni del spektra 15 % sprejete energije (v nevidnem prednjači IR del spektra). Izračunajmo moč, ki jo posreduje v vidni del spektra, če je svetilkina vhodna moč 150 W! Þ

Izgubna moč znaša kar 127,5 W. Boljši izkoristek imajo fluorescenčne cevi, ki za enako svetilnost terjajo precej manjšo vhodno moč.

 

Če je v verigi več sistemov, da je izhod prvega vhod v drugi sistem in izhod drugega vhod v tretji sistem, Pizh.1 = Pvh.2, Pizh.2 = Pvh.3, potem je izkoristek te verige enak produktu delnih izkoristkov:

 

Zgled 2. Izkoristek generatorja hidroelektrarne je 80 %, izkoristek napajalne proge je 95 % in izkoristek elektromotorja je 75 %. Kolikšna je moč turbine, če je moč na gredi motorja 3 kW? Þ  Izkoristek prenosa energije je:

Moč v motor je 3 kW / 0,75 = 4 kW, v prenosno progo je 4 kW / 0,95 @ 4,21 kW in moč turbine je 4,21 kW / 0,8 @ 5,25 kW. Izgubna moč motorja je 1 kW, izgubna moč prenosne proge je 0,21 kW in izgubna moč generatorja je 1,04 kW.