Odvajanje toplote. Sproščena toplota more biti koristna zadeva ali pa velika sitnost. Pri grelcu v peči ali bojlerju govorimo o koristni pretvorbi električne energije v toploto, ko pa se pregrevajo elementi električnih vezij, govorimo o neželenem izgubljanju energije oziroma o toplotnih izgubah. Opozarjamo na možnost, da bi se mogla množina toplote v elementu nezadržno povečevati, kar bi vodilo do prekomernega segrevanja ali celo do njegovega uničenja.

Segrevano telo je v vsakem primeru umeščeno v prostor. Obdajajo ga zrak in druga telesa, ki so z njim v stiku. Grelec v bojlerju je obdan z vodo. Ko se v njem sprošča joulska toplota, prehaja ta v vodo ob grelcu in jo ogreva; voda postaja redkejša in se vzgonsko dviguje; ob grelec prihaja hladnejša; pride do kroženja vode in dvigovanja poprečne temperature v posodi. Ko doseže voda željeno temperaturo, reagira termostat, ki grelec odklopi od električnega vira. Pri žarnici na žarilno nitko je drugače. Stekleno bučko obdaja zrak; ob njej se segreva in se vzgonsko dviguje ter tako odvaja toploto (»naravni termostat«).

Zaradi joulske toplote se pregrevajo tudi tokovodniki. Pri večjih tokih in ob preskromnem odvajanju toplote v okolico se lahko vodniki na določenem mestu pregrejejo in stopijo. Ta možnost se izkorišča pri električni varovalki, ki je dimenzionirana tako, da nitka pri prevelikem toku kar najhitreje pregori in prekine tokokrog. Električni simbol varovalke je podoben simbolu upora: dodana je sredinska črta, ki predstavlja nitko varovalke (slika 3).[1]

 


Slika 3.
  Simbol varovalke.

 


 

[1] Varovalke na nitko se počasi poslavljajo; v uporabo prihajajo avtomatske varovalke (stikala), ki delujejo na principu magnetne sile.