Gostota električne moči. Pridobljene enačbe govorijo o moči in sproščeni toploti, torej o količinah, ki se tičejo celotnega prevodnega kanala. Zaželjeno bi bilo vedeti, kolikšna je prostorninska gostota moči. Pri vodniku preseka S in dolžine l to ne bo težko ugotoviti. Če moč P = UI delimo s prostornino Sl, dobimo za gostoto moči tole:

 

Rezultat se izraža s produktom tokovne gostote J in poljske jakosti E, pri tem pa velja pripomniti, da je rezultat splošnejši in velja tudi v prevodnih kanalih, v katerih električno in tokovno polje nista homogena. V primeru, da velja še linearen zakon upora, J = gE = E / r, moremo gostoto p zapisati tudi takole:

 

Zgled 3. Dimenzioniranje presekov bakrenih vodnikov se ravna po priporočilu, da je gostota toka v njih pod 4 A/mm2. Izračunajmo gostoto električne moči pri tej gostoti toka! Þ Podatka vstavimo v enačbo in dobimo:

Če bo vodnik imel presek 16 mm2 in dolžino 100 m, bo v njem moč

kar je že skoraj moč grelne spirale v likalniku.