Razširitev merilnega območja voltmetra. Ena od uporab zaporedne vezave uporov je možnost razširitve merilnega območja voltmetra. S pretikalom na čelni plošči instrumenta izbiramo merilno območje voltmetra, primeri pa se, da je tudi najvišje merilno območje manjše od pričakovane napetosti, ki bi jo želeli meriti. V takšnem primeru vežemo zaporedno k instrumentu predupor, upornosti Rp ki oblikuje z voltmetrom delilnik napetosti (slika 7).


Slika 7. Predupor razširi merilno območje voltmetra.

Imejmo voltmeter, ki ima v najvišjem merilnem območju možnost meriti napetosti do vrednosti U0 in ima notranjo upornost R0. Z njim bi želeli meriti napetosti do vrednosti U1, in to tako, da bo pri napetosti U1 odklon instrumenta največji, tolikšen pa bo, če bo za iskano upornost Rp predupora veljalo:

 

Pri tako dopolnjenem instrumentu je potrebno odčitek z voltmetra množiti s korekcijskim faktorjem U1 / U0.

 

Zgled 24-4. Na voljo imamo V-m, ki ima v merilnem območju do 500 V notranjo upornost 50 kW; z njim želimo meriti napetosti do 2 kV. Izračunajmo potreben predupor in velikost merjene napetosti, če pokaže instrument npr. 370 V! Þ Vrednost upornosti predupora dobimo iz enačbe

Ko bo instrument kazal svojo napetost 370 V, bo dejanska merjena napetost imela vrednost, ki bo za faktor

večja; enaka bo torej 1480 V.