Potenciometrski delilnik. Bolj praktičen od navadnega je potenciometrski delilnik, ki omogoča izbiro delilnega razmerja. Takšnen je drsni upor oziroma potenciometer, ki ima dva glavna in drsni priključek (slika 8).[1]
 


Slika 8. Obremenjen potenciometrski delilnik.

Upornost potenciometra med glavnima priključkoma naj je Rp. Položaj drsnika določa parameter l, kateremu se, ob enakomernem drsenju drsnika navzgor, vrednost linearno povečuje od vrednosti nič do vrednosti ena. Upornost spodnjega dela potenciometra je R2 = lRp, zgornjega dela pa je R1 = (1 - l)Rp. Med glavnima sponkama potenciometra naj je priključen vir napetosti Ug, med drsnikom in spodnjim priključkom pa breme upornosti Rb. Vezje je identično navadnemu delilniku, zato je takšna tudi enačba; v njej je potrebno spremeniti le oznake:

 

Po preureditvi sledi delitveno razmerje n:

 

Razmerje sporoča, kolikšen del napetosti vira ima breme in kako je odvisen od lege l; idealno bi bilo, če bi bila napetost bremena sorazmerna legi l. Temu idealu se potenciometer približa, če je razmerje Rp / Rb << 1.

 

Zgled 5. Imejmo breme upornosti 100 W, kateremu želimo spreminjati napetost od nič do 12 V, na voljo pa imamo vir napetosti 12 V. Izberimo Rp potenciometra in preverimo, kako se napetost Ub sklada z lego l! Þ Upornost potenciometra naj je desetina upornosti bremena, torej 10 W. Izračunajmo delitveno razmerje v legah l = 0,25 in 0,50 ter 0,75! Po formuli sledijo delitvena razmerja n = Ub / Ug, in sicer: 0,245, 0,488 in 0,736. Iz dobljenih števil ugotavljamo, da se delitveno razmerje n v spodnjih legah drsnika dobro ujema z idealnim, manj pa v zgornjih legah. Ko bi preverjali še bilanco moči v elementih vezja, bi ugotovili, da ima dober delilnik sorazmerno slab izplen koristne moči, da je moč v potenciometru neprimerno večja od moči v bremenu.


 

[1] Klasični potenciometer oblikuje na izolirni valj navita žica, po kateri pomikamo drsnik. Pri potenciometru z vrtljivim drsnikom je uporovna snov prilepljena na izolirno podlago v krožnem loku.