Silnice električnega polja. Da bi bilo »upodabljanje« polja nazornejše, se namesto risanja vektorjev jakosti uporablja risanje silnic. Silnica je črta ali krivulja v prostoru, na kateri je vektor poljske jakosti tangenten. Že ime pove, da je silnica v povezavi z električno silo. Resnično! Če bi točkast naboj Q0 pomikali po njej, bi bil vektor sile Fe = Q0E vsakokrat tangenten na silnico. Silnice opremimo še s puščicami, ki sovpadajo s smerjo polja E. Narišimo silnice polja raznoimenskih nabojev (slika 9)!
 


Slika 9.
Silnice električnega polja ob točkastih nabojih.

Pri pozitivnem spominjajo silnice na izstopajoče žarke, pri negativnem pa na vstopajoče. Iz slik izhaja razvidno sporočilo: kjer so si silnice bliže, tam je absolutna vrednost jakosti polja večja, in obratno.