Usmerjenosti sile in poljske jakosti. Vektor električne poljske jakosti E in vektor električne sile Fe na naboj Q veže (po definiciji) tale zveza:

 Glede na predznak naboja Q sta dve možnosti: če je Q > 0, sta vektorja sile in poljske jakosti enako usmerjena, v nasprotnem, ko je Q < 0, pa sta usmerjena nasprotno (slika 4).


Slika 4.
Vektorja sile in poljske jakosti imata enako ali nasprotni usmerjenosti.

V primeru navajanja vrednosti vektorjevih komponent, so, pri Q > 0, predznaki soimenskih komponent sile in poljske jakosti enaki, sicer pa različni. Primer! Na delec z elektrino Q = -4 nC deluje sila, katere x projekcijo določa komponenta Fex = -2 mN. Iz enačbe Fex = QEx in podatkov sledi Ex = 500 V/m. Ko nas ne zanimata vektorja, ampak zgolj njuni absolutni vrednosti, se vektorska enačba poenostavi v