Magnetna napetost. Ob tej besedi zvezi nehote pomislimo na električno napetost, poljsko jakost in njuno zvezo iz poglavja o električnem polju. Resnično, beseda bo tekla o matematični analogiji, ki se bo v nadaljevanju prevesila v analogijo, v kateri bodo določene magnetne strukture opisane v metodologiji električnih vezij.

Pri vpeljavi pojma magnetne napetosti se bomo za hip spet zatekli k toroidni tuljavi (slika 1). V prejšnjem razdelku smo prišli do ugotovitve, da je tangentna komponenta vektorja magnetne poljske jakosti na krožnici (gostotnici) dolžine lm v tuljavi (z jedrom ali brez njega), določena s formulo: Ht = NI / lm. Še drug zapis, Htlm = NI, sporoča, da je produkt dolžine gostotnice in tangentne komponente magnetne poljske jakosti na njej enak za vse gostotnice in enak celotnemu električnemu toku NI, katerega te objemajo. Produkt je potemtakem stalnica tuljave; v smislu množenja magnetne poljske jakosti in dolžine jo (po analogiji s sorodnim produktom v električnem polju) imenujemo magnetna napetost Q (ali Um). Zanjo bi torej pisali:

 

Magnetno napetost toroidne tuljave opredeljuje produkt NI oziroma celoten električni tok, ki ga v desnem smislu obkroži usmerjena krožnica. Magnetno poljsko jakost v tuljavi moremo zapisati torej tudi takole: