Magnetna napetost pri ravni tuljavi. Magnetno polje ravne tuljave ni več tako preprosto: njegove gostotnice niso več linije, vzdolž katerih bi bilo polje konstantno (slika 4).


Slika 4.
Vektor magnetne poljske jakosti je tangenten na gostotnice magnetnega polja.

Čeravno ni, se izkaže, da je produkt poprečne poljske jakosti Htp na izbrani gostotnici in njene dolžine lm vseeno enak toku, ki ga ta objema, da je torej enaka množini NI. Iz tega sledi, da je magnetna napetost Q ravne tuljave spet enaka produktu NI. Če se s tem vrnemo k enačbam ravne tuljave iz začetka poglavja, potem bi približen izraz za gostoto magnetnega pretoka v tuljavi mogli dopolniti še z magnetno poljsko jakostjo Hz:

kar velja seveda le v primeru, ko je prostor med ovoji tuljave prazen.