Magnetna napetost ravnega tokovodnika. Pojem magnetne napetosti bi na podoben način vpeljali tudi pri ravnem tokovodniku (slika 2).


Slika 2.
Magnetna napetost na gostotnici okrog tokovodnika je enaka toku, ki ga ta obkroži v desnem smislu.

Magnetna napetost je (neglede na radij krožnice) enaka toku I, ki ga krožnica objema v desnem smislu, zato je

 

Če je prostor ob vodniku prazen, s permeabilnostjo m0, je gostota magnetnega pretoka na gostotnicah določena tudi takole: