Inducirana napetost in magnetni pretok.  Lenzovo pravilo govori o smeri induciranega pretoka glede na način spreminjanja magnetnega pretoka skozi zanko. Poizkusimo povezati inducirano napetost in magnetni fluks! Izberimo  ponovno linearni generator (slika 15).


Slika 15.
S pomikanjem palice v desno se veča magnetni pretok skozi pravokotno zanko.

Za inducirano napetost v sklenjeni zanki v desno okoli magnetnega pretoka polja B smo ugotovili: u ind. = -vxBl. V intervalu Dt = t2 - t1, ki naj bo kar najkrajši, se sani pomaknejo v desno za ustrezno kratko razdaljo Dx = vDt = v(t2 - t1) = x2 - x1. V smislu tega moremo inducirano napetost v zanki izraziti tudi takole:

 

Produkt x2lB pomeni magnetni pretok f2 skozi zanko v času t2, produkt x1lB  pa magnetni pretok f1 skozi zanko v času t1. Razlika v števcu je torej razlika med kasnejšim in prejšnjim magnetnim pretokom skozi zanko, iz česar sledi:

 

Sporočilo! Inducirana napetost v sklenjeni zanki v desno okoli magnetnega fluksa je enaka negativni vrednosti hitrosti spreminjanja magnetnega fluksa skozi zanko. Iz nadaljevanja bo razvidno, da enačba ne velja le za inducirano napetost v linearnem generatorju, ampak je ta v resnici sporočilo splošnega indukcijskega zakona.