Predstavitev projekta

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2008 v okviru
3. ukrepa – Vseživljenjsko učenje znotraj druge prednostne naloge –  Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, podaktivnost 2.3.1.2 Izobraževanje izobraževalcev v Ro.

 
Izkaznica projekta eOET-1 plus
 
 


  

 

 Seminar: DELO V UČNEM OKOLJU

  Predstavitev seminarja
ePrijava na seminar


 
  

 

 

 


 

 

Predstavitev projekta

e OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2006 in 2007.Izkaznica projekta eOET-1

 

 

[ Dostopno tudi na: http://eoet1.evsebine.com]