eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

 

1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

     
 

Električna energija je ena izmed oblik energije, podobno kot so toplotna, svetlobna, mehanska, kemična, jedrska ali druge oblike energij. V primerjavi z njimi ima električna energija bistvene prednosti:

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.1: Sodobni vlaki na električni pogon

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.2: Telekomunikacije, informatika, …

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.3: Sončne celice

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.4: Daljinski upravljalniki

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5: Mobilni telefon

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.6: Osebni računalnik

 
       
 
►  

Električno energijo proizvajamo in prenašamo sorazmerno enostavno, zato je lahko na voljo praktično povsod.

 
     
► 

Električno energijo lahko relativno enostavno spreminjamo v toplotno, svetlobno, mehansko in kemično ter obratno.

 
     

Spreminjanje električne energije v energije drugih oblik ne onesnažuje okolja

 

 
       
 

Zaradi navedenega in še veliko drugih ugodnih lastnosti je električna energija najuporabnejša oblika energije za delovanje strojev in naprav (elektromotorji, grelniki, svetila, ... fot. 1.1) kakor tudi za prenos informacij (signalizacije, telekomunikacije, ... fot. 1.2).

   
       
 
►  

Tehniki, ki se na splošno ukvarja s proizvodnjo, prenosom, preoblikovanjem in uporabo električne energije, pravimo elektrotehnika.

 
     

Področju elektrotehnike, ki se ukvarja s proizvodnjo in prenosom električne energije ter delovanjem strojev in naprav, pravimo elektroenergetika.

 
     

Področju elektrotehnike, ki se ukvarja s preoblikovanjem in prenosom informacij, pravimo elektronika.

 

 
       
 

Tako elektroenergetika kot elektronika sta močno pomembni za gospodarstvo, gospodinjstva in posameznika ter nasploh za razvoj in sodoben utrip človeštva. Obe temeljita v osnovi na enakih fizikalnih zakonitostih, naša naloga na poti skozi osnove elektrotehnike pa bo spoznati in dojeti te zakonitosti.

   
       
 

Za celovitejše dojemanje elektrotehnike in njenega pomena za človeštvo je koristno, če se nekoliko seznanimo tudi z zgodovino elektrotehnike. Za lažje razumevanje in obvladovanje njenih zakonitosti pa se bomo seznanili tudi z osnovami merskega sistema in merjenja ter osvežili nekaj znanja o nepogrešljivi matematiki.

   
       
       
 

1.1 ELEKTROTEHNIKA SKOZI ČAS
1.2 OPRAVIMO SVOJE DELO DOBRO
1.3 ENERGIJA, DELO IN »PORABNIKI« ENERGIJE
1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)
1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE