1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

KAZALO

   

1.2 OPRAVIMO SVOJE DELO DOBRO

     
 

Večjo verjetnost uspeha na koncu izvajanja poljubne naloge, tudi učenja, si zagotovimo, če želeni uspeh »vgrajujemo« že od samega začetka izvajanja naloge.
 
►  

Že na začetku si moramo določiti cilj (kaj, zakaj in kako dobro se želimo nekaj naučiti, …).

   
►  

Svoje delo moramo načrtovati (do kdaj moramo priti do cilja, kako bomo to naredili, …).

   
►  

Zagotoviti si moramo pogoje za delo (prostor, literaturo, zapiske, opremo, mir, … ).

   
►  

Izvedimo načrtovano – v primeru obsežnejše naloge, raje po funkcionalnih celotah.

   
►  

Sproti preverimo rezultat vsake faze dela, odpravimo morebitni problem in izboljšajmo doseženo.

Bodimo gospodarji svojega uspeha, ne zanašajmo se na druge, ne prepuščajmo ga naključju.