1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

1.5.3.5 Izenačevanje potencialov prevodnih teles

     
 
►  

Z električnim vodnikom povezana kovinska telesa imajo enak (isti) električni potencial.

 

HITRE POVEZAVE

Enak električni potencial

 

SLIKA

Slika 1.5.3.5.1:  Izenačevanje električnih potencialov

 
       
 
►  

Med telesi, ki so na enakih električnih potencialih, ni možna električna napetost.

   
       
 
►  

Z medsebojno povezavo kovinskih ohišij električnih naprav ter prevodnih delov vodovodnih, toplovodnih in drugih instalacij z ozemljenim kovinskim vodnikom, onemogočimo možnost nevarnih napetosti med njimi ter med njimi in tlom.