1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

 

1.5.4.1 Odziv, hitrost in trajanje električnega toka

 

 

 
 

Ugotovljeno je, da je hitrost neurejenega gibanja prostih elektronov v kovinah (sl. 1.5.2) kar velika (otokokrog 1000 km/s) in da je povprečna hitrost njihovega usmerjenega gibanja nepričakovano majhna (le 0,001 do 10 mm/s). Vpliv električnih sil na gibljive nosilce elektrine po vklopu napetosti pa se, kot »ukaz« za začetek njihovega usmerjenega gibanja, širi praktično s svetlobno hitrostjo 300.000 km/s. Odziv žarnice (poskus 1.5.1) je zato, kljub »počasnemu« toku elektronov, praktično sočasen z njeno priključitvijo na napetost.

 

HITRE POVEZAVE

 

 

SLIKA


Slika 1.5.4.1.1: Poskus 1.5.4.1.2 a, b

 
       
 

Zaradi hitre izravnave elektrine v poskusu 1.5.3.1.1 c, je bil električni tok le kratkotrajen. Trajnejši in uporabnejši tok bi dobili z dodatnim, sprotnim ločevanjem elektrine in elektrenjem polov, torej z vzdrževanjem trajnejše napetosti.

   
       

Poskus 1.5.4.1:

 
     

Poskus 1.5.4.2: