1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

KAZALO

   

 

 

1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

 

 

HITRE POVEZAVE

Električni tok

 

SLIKA

Slika 1.5.4.1: Neurejeno gibanje elektronov v kovini še ni tok elektrine

 

SLIKA

Slika 1.5.4.2: Pretežno usmerjeno gibanje elektronov je tok elektrine

 

SLIKA

Slika 1.5.4.3: Tokovi in vzroki tokov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.1: Če ni višinske razlike, ni vodnega toka, čeprav voda je.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.2: Vodni tok

 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Določi dvojice

 
 

Zakaj žarnica s prekinjeno žarilno nitko ne sveti, kljub temu da je priključena na električno napetost? Ugotovitev, da ni električnega toka, je sedaj pravilna, čeprav nam ne pove več kot to, da je tudi električni tok zelo pomemben za delovanje električnih naprav. Kaj je torej električni tok in kaj je potrebno za njegov obstoj?

   
       
 

S premostitvijo naelektrenih krogel v poskusu 1.5.3.1.1 c smo izpostavili električnim silam med poloma tudi gibljive elektrone kovinske žice. Pod vplivom teh se neurejeno gibanje elektronov v medatomskem prostoru kovine (sl. 1.5.4.1) spremeni v pretežno usmerjeno gibanje od negativnega pola proti pozitivnemu (sl. 1.5.4.2).

   
       
 

Pozitivni pol »vsrkava« elektrone iz vodnika, njihov primanjkljaj v vodniku pa je sproti nadomeščen z elektroni iz negativnega pola. Pretok elektronov (elektrine) skozi vodnik traja do izravnave elektrine polov oziroma dokler med poloma obstaja električna napetost.

   
       
►   Toku elektrine pravimo električni tok.  
►  

Vzrok za električni tok med dvema točkama je razlika električnih potencialov teh točk oziroma električna napetost med tema točkama.

 

 
       
  Vzrok za električni tok je torej podoben vzroku za vodni, toplotni, zračni ali podoben tok v naravi (razlika višin, temperatur, tlakov, ... − sl. 1.5.4.3). Če razlik ni, tudi toka ni (fot. 1.5.4.1).    
       
       
 

1.5.4.1 Odziv, hitrost in trajanje električnega toka
1.5.4.2 Električni tokokrog
1.5.4.3 Jakost električnega toka
1.5.4.4 Prevodniki
1.5.4.5 Izolanti
1.5.4.6 Polprevodniki
1.5.4.7 Tudi izolante lahko pripravimo do prevajanja