1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

 

1.5.4.4 Prevodniki

 

HITRE POVEZAVE

Vrste električnih tokov

 

SLIKA

Slika 1.5.4.4.2: Opredelitev snovi glede na število prostih nosilcev elektrine

 

SLIKA

Slika 1.5.4.4.3:  Poskus 1.5.4.4.1

 

SLIKA

Slika 1.5.4.4.1: Smer električnega toka (V1 > V2)

 

ANIMACIJA

Animacija 1.5.4.4.1: Smer električnega toka

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.4.2: Vodniki

 
 
►  

Električni tok je možen le v snoveh, ki imajo veliko število prosto gibljivih nosilcev elektrin.

 
►  

Snovem, ki omogočajo električni tok, pravimo električni prevodniki (sl. 1.5.4.4.2 a), prirejenim oblikam za prevajanje pa električni vodniki.

 

 
       

Poskus 1.5.4.4.1:

 
       
 
►  

Prevodniki električnega toka so kovine, raztopine in ionizirani plini.

 

 
       

Prevajanje električnega toka omogoča tudi vakuum, če z elektronsko emisijo poskrbimo, da bodo v njem prosti elektroni. Vrsta gibljivih nosilcev elektrine, s katero razpolaga snov ali vakuum, določa torej vrsto električnega toka skozi snov:

   
       
 
►  

V trdih snoveh, predvsem v kovinah, je možen elektronski električni tok.

 
►  

V raztopinah je možen ionski električni tok.

 
►  

V ioniziranih plinih in talinah je možen elektronski in ionski električni tok.

 
►  

V vakuumu je možen elektronski električni tok.

 

 
       
 

Glede na znane smeri električnih sil med elektrinami je smer toka negativne elektrine od »« pola proti »+« polu in smer toka pozitivne elektrine od »+« pola proti »−« polu. Kot pozitivno smer električnega toka po dogovoru uporabljamo smer toka pozitivne elektrine. Imenujemo jo tudi tehnična smer, označujemo pa s puščico na vodniku in oznako toka (sl. 1.5.4.4.1):

   
       
 
►  

Tok negativne elektrine je električno enakovreden toku pozitivne elektrine enake jakosti in nasprotne smeri.

 
►  

Električni tok v raztopinah, talinah in ioniziranih plinih je enak vsoti tokov pozitivne in negativne elektrine.

 

 
       
 

Glede na različne vrste električnih napetosti, in s tem spremenljive velikosti in smeri električnih sil na gibljive nosilce elektrine v vodnikih in električnih porabnikih, imamo tudi različne vrste električnih tokov:

 
     
 
►  

Toku stalne smeri in jakosti pravimo enosmerni tok.

 
►  

Toku, ki spreminja velikost in smer tako, kot to prikazuje časovni diagram npr. na sl. 1.5.3.7.2, pravimo izmenični tok.