2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN

KAZALO

   

 

 

2.2.1.1 Digitalni merilnik

     
 

Prikazalni del digitalnega merilnika je elektronski zaslon (prikazalnik), ki omogoča odčitavanje velikosti merjene količine v številski obliki. Poleg številskega izpisa velikosti je na zaslonu lahko podana tudi orientacijska velikost z analognim bargrafom.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.1.1.1: Digitalni merilnik

     
 

Pri klasičnih digitalnih merilnikih izbiramo vrste količin in merilna območja z izbirnim stikalom (fotografija 2.2.1.1.1). Pri sodobnejših digitalnih merilnikih pa zadostuje izbira količine, merilno območje pa merilnik izbere samodejno. Najsodobnejši, inteligentni merilniki, pa tudi vrsto količine (–, ~, U, R) sami »prepoznajo« in tako v večji meri samodejno zagotovijo pogoje za pravilno merjenje.