2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

 

2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN

     
  Prikazalni del digitalnega merilnika je elektronski zaslon (prikazalnik), ki omogoča odčitavanje velikosti merjene količi-ne v številski obliki. Poleg številskega izpisa velikosti je na zaslonu lahko podana tudi orientacijska velikost z analognim bargrafom.  

SLIKA

Slika 2.2.1.1: Analogno (a) in digitalno (b) odčitavanje

 

SLIKA

Slika 2.2.1.2: Analogni (a) in digitalni (b) signal

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.1.1: Količine in območja merjenja

     
  Pri klasičnih digitalnih merilnikih izbiramo vrste količin in merilna območja z izbirnim stikalom (sl. 2.2.3). Pri sodobnejših digitalnih merilnikih pa zadostuje izbira količine (sl. 2.2.1), merilno območje pa merilnik izbere samodejno. Najsodobnejši, inteligentni merilniki, pa tudi vrsto količine (–, ~, U, R) sami »prepoznajo« in tako v večji meri samodejno zagotovijo pogoje za pravilno merjenje.  
     
 

Naziva merilnikov izhajata iz nazivov oblik signalov3, ki jih uporabljamo v elektroniki. Slika 2.2.1.2 podaja analogno a) in digitalno b) obliko istega časovnega poteka, npr. temperature v obliki napetostnega signala v termostatu. Iz slike razberemo, da so analogni signali zvezni in podajajo potek fizikalne količine v nekem časovnem presledku z neskončnim številom vrednosti. Praktično gledano jih toliko ne moremo odčitati in jih vseh tudi ne potrebujemo. Digitalni signali pa sledijo poteku fizikalne količine v primerno majhnih korakih, npr. v desetinkah enote merjenja. Potek fizikalne količine je v tem primeru v nekem časovnem intervalu podan s končnim, še vedno zadovoljivim številom vrednosti.

 
     
 

Prednost digitalne oblike signala je, da omogoča številski zapis vrednosti na prikazalniku, enostavno shranjevanje vrednosti v spomin merilnika ali računalnika, njihov prenos in elektronsko obdelavo.

 
     
 

Merilnik za splošno prakso je praviloma narejen tako, da omogoča merjenje različnih električnih količin v različnih merilnih območjih (fotografija 2.2.1.1). Takšnim merilnikom pravimo večnamenski merilniki.

 
     
 
►  

Merilno območje merilnika (MO) je območje velikosti količine, ki jo z merilnikom lahko merimo.

 

     

Primer:
 

     
     
 

2.2.1.1 Digitalni merilnik

2.2.1.2 Analogni merilnik

 
     
     
 

1 digitus, lat. – prsti (štetje na prste – štetje s končnim številom elementov)

2 analogos, gr. – skladno, ustrezno

3 signum, lat. – znak, v elektroniki fizikalna količina, ki daje informacijo o nečem