2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN

KAZALO

   

 

2.2.1.1 Digitalni merilnik

     
 
►  

Prikazalni del digitalnega merilnika je elektronski zaslon (prikazalnik), ki omogoča odčitavanje merjene količine v obliki izpisanega merskega števila in merske enote, simbola vrste količine ipd.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.1.1.1: Digitalni merilnik

 

 
       
 
►  

Pri sodobnejših digitalnih merilnikih zadostuje le ročna izbira količine ali enote, merilno območje pa merilnik izbere samodejno.

   
 

 

   
 
►  

Inteligentni digitalni merilniki sami »prepoznajo« tudi vrsto količine (–, ~, U, R).