2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN

KAZALO

   

 

2.2.1.2 Analogni merilnik

     
 
►  

Prikazalni del analognega merilnika je skala, ki omogoča odčitavanje merjene količine na osnovi ustreznega odklona kazalca.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.1.2.1: Analogni merilnik

 

 
       
 
►  

Večnamenski analogni merilnik ima za različna merilna območja iste količine pogosto isto skalo. 

   
 

 

   
 
►  

Vrednost razdelka skale imenujemo konstanta skale (k).

   
       
 
  k   =   MO  
n
 

MO (merilno območje; V, A, ... ); n (število razdelkov skale) 

   
       
  Velikost merjene količine (U, I, ... ) dobimo tako, da število razdelkov, ki jih pokaže kazalec (nk), pomnožimo s konstanto skale.    
       

Primer: