2.2.2 TOČNOST MERILNIKA

KAZALO

   

 

2.2.2.1 Prednosti in slabosti analognih in digitalnih merilnikov

     
 
►  

Prednost analognih merilnikov je predvsem v dejstvu, da lahko velikost merjene količine v smislu »velika, srednja, majhna, ...« ocenimo že iz položaja kazalca.

     
       
 
►  

Slaba stran analognih merilnikov je v veliki občutljivosti merilnega mehanizma, velikem relativnem pogrešku na začetku skale ter vplivu položaja merilnika in tujih magnetnih polj na točnost merjenja.

   
 

 

   
 
►  

Digitalni merilniki so, razen v prej omenjeni prednosti, enostavnejši za uporabo, v povprečju tudi bolj točni in tudi cenejši.