2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

2.2.2 TOČNOST MERILNIKA

     
 

Pri vsakem merjenju je zaradi neidealnosti merilnikov prisotna določena razlika odčitane in prave vrednosti merjene količine oziroma pogrešek merjenja.

 

HITRE POVEZAVE

Absolutni pogrešek

Relativni pogrešek

 
       
 
►  

Vzrok netočnosti digitalnih merilnikov je predvsem v pretvarjanju velikosti merjene količine v digitalno obliko, pri analognih merilnikih pa v odklon kazalca.

   
       
 
►  

Pri digitalnih merilnikih je pogrešek podan s % odčitane vrednosti in pogreškom zadnjega mesta.   .

   

 

     
 
►  

Pri analognih merilnikih relativni pogrešek proti začetku skale strmo narašča, zato izberemo merilno območje tako, da bomo merjeno količino odčitali v zgornji tretjini skale.

   
       
       
 

2.2.2.1 Prednosti in slabosti analognih in digitalnih merilnikov