2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
  2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI
2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV
2.3.3 MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI