2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

2.3.3 MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI

 
 
 
 
 

2.3.3.1 Posredno merjenje upornosti in prevodnosti
2.3.3.2 Neposredno merjenje upornosti