2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI

 
 
 

HITRE POVEZAVE

Ohmova empirična ugotovitev

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.1: Vodni tok

 

SLIKA

Slika 2.3.1.1:  Električni tok

 
 
 
 
 
 
 

Spoznali smo, da je električni tok možen v prevodni snovi, vzrok za njegov obstoj pa je razlika električnih potencialov oziroma električna napetost med točkama prevodne poti. Pričakovati je, da bo na jakost električnega toka pri dani potencialni razliki, imela »besedo«, podobno kot npr. pri vodnem toku (sl. 2.3.1.1), tudi značilnost prevodne poti.

   
       

Poskus 2.3.1.1.:

 

     
►  

Električni tok skozi porabnik je premo sorazmeren z napetostjo med sponkama porabnika1 (I  U).

 
 

 

   
       
  2.3.1.1 Električna upornost (R)
2.3.1.2 Električna prevodnost (G)
2.3.1.3 Električna upornost je tudi koristna lastnost
   
       
     
 

1 To dejstvo je leta 1826 odkril nemški fizik in matematik Georg Simon Ohm.