2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

2.3.1.3 Električna upornost je tudi koristna lastnost

     
 

Čeprav je električna upornost za električne vodnike neželena, pa je v električnih napravah pogosto nepogrešljiva lastnost.

 

HITRE POVEZAVE

Model trkov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.3.1: Električni upori elektronskih vezij

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.3.2: Uporaba kroga U-R-I

 

FOTOGRAFIJA

Fotografja 2.3.1.3.3: Izvedba miniaturnega čip upora

 

SLIKA

Slika 2.3.1.3.1: Pretok elektrine skozi snov je oviran

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.3.4: Nastavljivi upor

 
       
►  

Elektronskim elementom, katerih osnovna lastnost je določena električna upornost, pravimo upori1 (sl. 2.3.1.3.1 in 2.3.1.3.2).

Z električnimi upori vplivamo na električne toke, potenciale in napetosti v tokokrogih elektronskih naprav.  

 
       

Iz fizike vemo, da atomi snovi nihajo okrog svojih osrednjih leg in da je energija tega nihanja toplotna energija snovi. Pri električnem toku skozi snov se zaradi trkov nosilcev elektrine z atomi (sl. 2.3.1.3.3) del kinetične energije nosilcev prenese na atome snovi. Ti zaradi tega zanihajo močneje oziroma se dvigne temperatura snovi.

 
     
 
►  

Omska upornost snovi omogoča spreminjanje električne energije v toplotno energijo.

     
 

Na lastnosti električne upornosti temelji delovanje električnih grelnikov in svetil z žarilno nitko, žal pa tudi izguba energije na vodnikih in pogosta grožnja za njihovo toplotno uničenje. Velikosti upornosti, s katerimi se v praksi najpogosteje srečujemo so, približno v mejah, ki jih prikazuje pregl. 2.3.1.3.1.

 
     
 

Preglednica 2.3.1.3.1. Upornosti v praksi

V praksi Upornost
koščki vodnikov 1 μΩ ... 100 n Ω
daljši vodniki 0,1 Ω ... 10 Ω
svetila in
električne naprave
10 Ω ... 1000 Ω
upori 0,1 Ω ... 1000 MΩ
izolatorji 10 MΩ ... 1000 GΩ
 
 
     
   

 

 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 

1 Izraz upornost uporabljamo v tehniki, v fiziki pa pri nas upornosti pravijo upor