2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV

KAZALO

   

 

2.3.2.2 Nelinearni porabniki

     
 
►  

Električnim porabnikom z nelinearno U-I karakteristiko pravimo nelinearni porabniki.

     
►  V območju U-I karakteristike z večjo strmino je upornost nelinearnega porabnika manjša (prevodnost večja) in obratno.  
     
►  Za nelinearne porabnike enačbi I = U/R in U = I · R ne veljata, ker temeljita na R = kost. in I U  

HITRE POVEZAVE

Nelinearna U-I karakteristika

Nelinearni porabniki

Izračun

 
 
       
 

Upornost ali prevodnost nelinearnega porabnika pa lahko izračunamo v poljubni točki njegove U-I karakteristike na osnovi točki pripadajoče napetosti in toka ter definicijske enačbe R = U/I ali G = I/U.