2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

2.7.1 ENERGIJA, DELO IN MOČ

     
 
►  

Posledica spremembe oblike energije je vedno nek dogodek, ki mu pravimo delo.

 
Oznaka za energijo in delo je W.  
Osnovna enota za merjenje energije in dela je džul (joule, J1).  

HITRE POVEZAVE

Posledica spremembe oblike energije.

Osnovna enota za merjenje energije.

 
       
  1 J = 1 Nm = 1 Ws    
       
 
►  

Delu v enoti časa, pravimo moč (P).

 

 
       
 

P =

W

t

 (W)    (J/s = Ws/s = W)    W(Ws);    t(s)
   
       
 
►  

Osnovna enota za merjenje moči je vat (watt , W2).

 

 
   
 

1 Joule, angleški fizik

2 Watt, škotski inženir