2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

 

2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA

     
 
►  

Strošek (S) električnega dela lahko izračunamo, če poznamo velikost opravljenega dela in ceno oziroma tarifo1 kWh (T):  

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1: Dvotarifni elektronski števec kWh

 
 
       
 

S =

T · W

 (€) 

T(€/kWh);     W(kWh)

   
     
 

Opravljeno električno delo lahko izračunamo ali izmerimo, ceno kWh pa moramo poznati.

 
     
     
 

2.7.4.1 Kakovost in stroški električnega dela in cena kWh
2.7.4.2 Tarifni sistem 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 


1 ital. tariffa iz ar. ta´rif – objava, npr. cene dela