2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA

KAZALO

   

 

2.7.4.2 Tarifni sistem

     
 
►  

Namen tarifnega sistema je smotrna raba električne energije in smotrno koriščenje elektroenergetskega sistema.

HITRE POVEZAVE

Smotrno koriščenje

Stikalna ura

Večja in manjša tarifa

 

SLIKA

Slika 2.7.4.2.1: Uporaba kroga Ohmovega zakona

 

SLIKA

Slika 2.7.4.2.2: Številčnica dvotarifnega števca kWh

 
 
 
 
 
 
 
       
 

Tarife se lahko razlikujejo po odjemnih skupinah (gospodinjstva, industrija, ... ), dnevnem tarifnem času in tarifnih skupinah.

   
   
 
►  

Gospodinjski odjem je nizkonapetostni odjem iz omrežja 230 V / 400 V, ki obsega vso porabo električne energije v eno in večstanovanjskih hišah1.

Električno delo merimo enotarifno tekom celega dne ali dvotarifno po dnevnem terifnem času.  
Enotarifno izmerjeno električno delo obračunavamo po pavšalni tarifi (PT), dvotarifno pa po večji tarifi (VT) in manjši (MT).  
Ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih obračunavamo električno energijo v času 00. do 24. ure po manjši tarifi (MT).  

     
 

Ločeno merjenje dela v času konic in sedel dnevnega diagrama obremenitve omogoča števec kWh z dvema številčnicama (dvotarifni števec). Za preklop merilnega mehanizma števca s številčnice »VT«, na številčnico »MT« in obratno, poskrbi stikalna ura ali krmilni impulzi iz distribucijskega centra

 
     
 

Računaje stroška električnega dela

 
     
 
►  

Strošek dela električnega toka je, v primeru dvotarifnega merjenja, enak vsoti stroškov dela v času večje in manjše tarife

   

Primer 2.7.4.2.1:

     
   
 

1 Glede na priključno moč odjema razlikujemo tri tarifne stopnje: I. tarifna stopnja, do 3 kW; II. do 7 kW in III. tarifna stopnja do 10 kW.

2 Po ceniku, veljavnem od 01.01.2007, z DDV