2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

2.7.5.1 Izkoristek pretvornika električne energije

     
 
►  

Pretvorbo oblike energije vedno spremlja določena »izguba« energije.

 

►  

Energija W, ki jo pretvorimo v druge oblike energij, je po zakonu o ohranitvi energije enaka vsoti koristne energije Wk in energije izgub Wi.  

 

HITRE POVEZAVE

Izguba energije

Izkoristek energije

Izkoristek - enačba

Izkoristek je število

Izkoristki porabnikov

 

SLIKA

Slika 2.7.5.1.1: Pretvorba energije v elektromotorju

 

SLIKA

Slika 2.7.5.1.2: Izkoristki pretvorbe jedrske energije v električno

 
 
 
 
 W = Wk + Wi
(kWh) Wk(kWh);   Wi(kWh)
   
       
  Na osnovi enačbe P = W/t, lahko izgube pri pretvorbi energije izrazimo tudi z močjo:    
       
 
 
 P = Pk + Pi
(W) Pk(W);   Pi(W)
   
     
 

►  

Razmerju koristnega dela Wk   in električnega dela W pravimo izkoristek (η1) električnega pretvornika ali porabnika.

 

 
       
 
 
η=
Wk

W
ali tudi
η=
Wk

W
·
100
(%)
 
     
Izkoristek električnega porabnika pa lahko izrazimo tudi v obliki:  
   
 
 
η=
Pk

P
ali tudi
η=
Wk

W
·
100
(%)
 
     
 
►  

Izkoristek električnega porabnika je določen tudi z razmerjem med koristnim in električnim delom ali med koristno in električno močjo porabnika.

 

►  

Izkoristek je število brez dimenzij, njegova vrednost pa je vedno manjša od 1 ali 100 %

 

     

Primer 2.7.5.1.1:

     

Primer 2.7.5.1.2:

     

   
 

1 eta, mala črka grške abecede