2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

     
 
►  

Električni porabniki so pretvorniki električne energije v energije druge oblike.

   
 
 

2.7.5.1 Izkoristek pretvornika električne energije

2.7.5.2 Toplotno delo električnega toka

2.7.5.3 Toplotna obremenitev in dimenzioniranje vodnikov

2.7.5.4 Toplotna obremenitev in varovanje vodnikov

2.7.5.5 Mehansko delo električnega toka

2.7.5.6 Izkoristek sistema pretvornikov energije