2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

2.7.5.3 Toplotna obremenitev in dimenzioniranje vodnikov

     
 
 
►  

Pri znanem toku izberemo prerez vodnika tako, da dejanska gostota toka ne preseže dopustne..

 

 
 

HITRE POVEZAVE

Dopustna gostota toka

Načini postavitev vodnikov

Dopustne obremenitve

 
 
 
       
 

 

   
 

Ker so načini postavitev vodnikov v praksi različni, so tudi možnosti odvajanja toplote vodnikov različne. To narekuje za različne instalacije različne dopustne gostote toka.

   
       
 
 
►  

Pri enakem prerezu prenesejo največje toke prostoležeči vodniki, najmanjše pa vodniki v toplotni izolaciji!

 

 
   
       
 

Obratovalni pogoji za vodnike in kable

Vrsta
instalacije

  Opis instalacije

  A   instalacija v toplotno izoliranih stenah
  B1    instalacija vodnikov v instalacijskih ceveh in kanalih na/v zidu
  B2   instalacija kablov v instalacijskih ceveh in kanalih na zidu
  C   direktna instalacija na steno, pod omet, ...
  E   prosta instalacija v zraku z neoviranim hlajenjem
   
     
     

Primer 2.7.5.3.1: