3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

 

3.1.2.1 Splošne lastnosti vzporedne vezave

     
 

S splošnimi lastnostmi vzporednih vezav v električnem tokokrogu se najlažje seznanimo z merjenjem napetosti in tokov

   

FOTOGRAFIJA

Slika 3.1.2.1.3: Deljenje vodnega toka

 

VIDEO

Video 3.1.2.1.1: Vzporedna vezava porabnikov

 
       

Primer 3.1.2.1.1:
 

 
       
       
 
Na vzporedno vezanih porabnikih je ista napetost.  
Delovanje vzporedno vezanega porabnika je neodvisno od drugih vzporedno vezanih porabnikov.  
Skozi vzporedno vezane porabnike z večjo prevodnostjo je večji tok in obratno.  
Z naraščajočim številom vzporedno vezanih porabnikov tok izvora narašča in obratno!  

 
       
  Seštejemo posamezne toke:    
       
  12 mA + 4 mA + 8 mA = 24 mA    
       
 
►  

Tok iz izvora se razdeli na vzporedne porabnike tako, da je vsota tokov skozi porabnike enaka toku iz izvora.

 

 
       
  Zadnja ugotovitev velja tudi za vse druge vrste tokov (vodne, zračne, ... sl. 3.1.2.1.3).    
       
 

Med seboj neodvisno delovanje in enaka napetost na porabnikih je vzrok za prej omenjeno množično uporabo vzporednega načina priključevanja električnih porabnikov. Prvi pogoj je potreben že iz praktičnih razlogov, zaradi nemotenega vključevanja in izključevanja posameznih porabnikov, drugi pa omogoča izdelavo porabnikov za enotno, standardizirano priključno napetost. Iz teh lastnosti lahko sklepamo tudi na to, da vzporedno lahko vežemo oziroma priključujemo le izvore enakih napetosti (generatorje elektrarne, galvanske člene, sončne celice, ... ).