3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.1.2. LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

     
           
 

3.1.2.1 Splošne lastnosti vzporedne vezave

3.1.2.2 Tokovno vozlišče

3.1.2.3 Računanje količin v vzporednem tokokrogu

3.1.2.4 Moč vzporedne vezave porabnikov