3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.1 Splošne lastnosti vzporedne vezave

     
 

S splošnimi lastnostmi vzporednih vezav v električnem tokokrogu se najlažje seznanimo z merjenjem.

   

HITRE POVEZAVE

Merjenje električnih veličin

Vzporedno vezani porabniki

Neodvisno delovanje

 
 
       
 
Na vzporedno vezanih porabnikih je ista napetost.  
Delovanje vzporedno vezanega porabnika je neodvisno od drugih vzporedno vezanih porabnikov.  
Skozi vzporedno vezane porabnike z večjo prevodnostjo je večji tok in obratno.  
Z naraščajočim številom vzporedno vezanih porabnikov tok izvora narašča in obratno!  
►  

Tok iz izvora se razdeli na vzporedne porabnike tako, da je vsota tokov skozi porabnike enaka toku iz izvora