3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

 

3.1.2.3.3 Soupor (RS)

     
 

V merilni in regulacijski tehniki je včasih treba vključiti »porabnik« (merilnik, tipalo, ... ) v električni tokokrog, katerega tok je večji od nazivnega toka porabnika. V takem primeru rešimo problem z vzporedno potjo »presežka« toka mimo porabnika oziroma skozi vzporedni upor (sl. 3.1.2.3.3.1).

 
 

HITRE POVEZAVE

Razširitev merilnega območja ampermetra
 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.3.1: Soupor

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.3.2: Soupor A-metra

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.1: Razširitev merilnega območja A-metra

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.3.3: A-meter z več merilnih območij

 

VIDEO

Video 3.1.2.3.3: Razširitev merilnega območja A-metra

 

FOTOGRAFIJA

Slika 3.1.2.3.3.4: Soupor A-metra za toke do 400 A

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.2: Enačbe za soupor

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.3: Obračanje enačbe za soupor 1

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.4: Obračanje enačbe za soupor 2

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.5: Obračanje enačbe za soupor 3

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.3.3.6: Izpeljava enačbe za soupor

 
       
 
►  

Uporu, ki omogoča vključitev porabnika v električni tokokrog z večjim tokom od nazivnega toka porabnika, pravimo soupor.

 

 
       

Zelo razširjena uporaba soupora je zlasti pri A-metrih, kadar je tok, ki ga želimo meriti, večji od merilnega območja A-metra (sl. 3.1.2.3.3.2). Oglejmo si primer izračuna potrebne upornosti soupora.

     
       

Primer 3.1.2.1:

 
       
 

Pri večnamenskih merilnikih izbiramo različna tokovna merilna območja v bistvu tako, da s preklopnikom izbiramo ustrezne, v merilnik vgrajene soupore. Načelno shemo takega merilnika s petimi tokovnimi merilnimi območji kaže sl. 3.1.2.3.3.3 Soupori imajo praviloma zelo majhne, točno določene upornosti z majhnim temperaturnim koeficientom. V večnamenskih merilnikih imajo obliko upora, pri A-metrih za velike toke pa obliko na sl. 3.1.2.3.3.4