3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3.3 Soupor (RS)

     
 
►  

Uporu, ki omogoča vključitev porabnika v električni tokokrog z večjim tokom od nazivnega toka porabnika, pravimo soupor.

 

HITRE POVEZAVE

Razširitev merilnega območja ampermetra

Vgrajeni soupori

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.3.1: Soupor A-metra

 
       

Zelo razširjena uporaba soupora je zlasti pri A-metrih, kadar je tok, ki ga želimo meriti, večji od merilnega območja A-metra.

     
       

Primer 3.1.2.1:

 
       
  Pri večnamenskih merilnikih izbiramo različna tokovna merilna območja tako, da s preklopnikom izbiramo ustrezne, v merilnik vgrajene soupore.