3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3.4 Računanje z nadomestno prevodnostjo

   
 
►  

Tok izvora napetosti je, po Ohmovem zakonu, določen z napetostjo izvora in skupno prevodnostjo GN ali upornostjo RN porabnikov ne glede na njihovo število.

 

HITRE POVEZAVE

Število porabnikov

Vsota prevodnosti

Naraščanje prevodnosti

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.4.1: Dejanski in nadomestni električni tokokrog

 
     
 
►  

Skupna prevodnost (upornost) računsko nadomešča prevodnost (upornost) vseh porabnikov, zato ji pravimo tudi nadomestna prevodnost (upornost).

 

Električnemu tokokrogu z nadomestno prevodnostjo (upornostjo), ki računsko nadomešča dejanski električni tokokrog s porabniki (slika), pravimo nadomestni električni tokokrog.

 
►  

Skupna prevodnost vzporednih porabnikov je enaka vsoti prevodnosti posameznih porabnikov.

 

     
 

G  =

G1 + G2 + G3 + ...

 (S) 
 
     
       ali tudi:  
     
 
1

RN
=
1
R1
+
1

R2
+
1

R3
+
...
 (S)     R1(Ω); R2(Ω); … 
 
     
  Sklepamo pa lahko še naprej:  
     
 
►  

Z naraščanjem števila porabnikov skupna prevodnost narašča in je vedno večja od prevodnosti posameznega porabnika.