3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3.5 Računanje z nadomestno upornostjo

     
     

HITRE POVEZAVE

Skupna upornost dveh porabnikov

Več vzporednih porabnikov

Enake upornosti vzporednih porabnikov
Računanje z ulomki

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.5.1: Nadomestna upornost dveh vzporednih porabnikov

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.5.2: Nadomestna upornost poljubne vezave porabnikov

 

 
 

V vzporednih električnih tokokrogih je enostavneje računati s prevodnostmi. Ni pa narobe, če računamo z upornostmi, le računanje je nekoliko zahtevnejše. Za skupno upornost dveh porabnikov velja:

     
       
 
R12 =
R1·R2

R1 + R2
 (Ω)     R1(Ω); R2(Ω); … 
   
       
 

Zadnja enačba omogoča postopno računanje nadomestne upornosti tudi v primeru večjega števila vzporednih porabnikov. Končno oblika enačbe za tri vzporedne porabnike pa se glasi:

     
       
 
RN =
R1·R2·R3

R1·R2 + R1·R3 + R2·R3
 (Ω)  
   
       
 
►  

Skupna upornost vzporednih porabnikov je vedno manjša od upornosti porabnika z najmanjšo upornostjo.

 

   
       
 

Če poznamo napetost in tok izvora, lahko določimo nadomestno upornost ali prevodnost vseh porabnikov (slika), veliko hitreje po Ohmovem zakonu:

     
       

Primer 1:

 
       

Primer 2: