3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

 

3.1.2.4 Moč vzporedne vezave porabnikov

     
 

Za električno moč vemo, da je v osnovi določena z napetostjo in tokom izvora ali porabnika električne energije, po enačbi:

   

SLIKA

Slika 3.1.2.4.1: Moč vzporedne vezave porabnikov

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.2.4.1:Moč vzporedne vezave upornikov

 
       
  P = U · I    
       
  Ker so vzporedni porabniki priključeni na isto napetost, sklepamo:    
       
 
Največjo moč ima porabnik z največjim tokom oziroma z največjo prevodnostjo.  

 
       
 
Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči delujočih porabnikov.  
Skupna moč vzporednih porabnikov je enaka vsoti moči posameznih porabnikov.  

 
       
 

Ugotovljeno potrjuje tudi matematika. Za vzporedne porabnike na sl. 3.1.2.4.1 lahko napišemo enačbo toka:

   
       
 

I = I1 + I2 + I3 + ...

Če levo in desno stran enačbe pomnožimo z napetostjo izvora U

I · U = I1 · U + I2 · U + I3 · U + ...

dobimo enačbo moči, ki jo lahko posplošimo:

   
       
 

P.=

P1 + P2 + P3 + ...

 (W) P1 (W); P2 (W); ...
   
  Enačba 3.1.2.4.1    
       
 

Skupna moč vzporednih porabnikov je še posebej pomembna na področju elektroenergetike, saj določa potrebno moč generatorjev elektrarn, celic solarnih sistemov, ...

     
       

Primer:

 
       
  Pomembna ugotovitev je tudi ta, da povečevanje števila vključenih porabnikov zahteva več moči od izvorov električne energije in obratno. Dnevni diagram obremenitve elektroenergetskega sistema je nazoren prikaz takega primera.