3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.4 Moč vzporedne vezave porabnikov

     
 

Električna moč je določena z napetostjo in tokom izvora ali porabnika po enačbi:

   

HITRE POVEZAVE

Tok

Vsota moči

 

SLIKA

Slika 3.1.2.4.1: Moč vzporedne vezave porabnikov

 
 
       
  P = U · I    
       
       
 
Največja moč ima porabnik z največjim tokom oziroma z največjo prevodnostjo.  
Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči delujočih porabnikov.  
Skupna moč vzporednih porabnikov je enaka vsoti moči posameznih porabnikov.  

 
       
 

P.=

P1 + P2 + P3 + ...

 (W) P1 (W); P2 (W); ...
   
       

Primer: