3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.2.2.1 Splošne lastnosti zaporedne vezave

     
 

S splošnimi lastnostmi zaporednih električnih tokokrogov se najlažje seznanimo z merjenjem napetosti in tokov na praktičnem primeru.

   

HITRE POVEZAVE

Poskus 3.2.2.1.1

Naraščanje števila porabnikov

Zaporedno priključevanje

 

SLIKA

Slika 3.2.2.1.1: Ugotavljanje lastnosti zaporedne vezave porabnikov

 
       
 
V zaporedno vezanih porabnikih je isti tok.  
Delovanje zaporedno vezanega porabnika je odvisno od drugih porabnikov v zaporedni vezavi.  
Na zaporedno vezanih porabnikih z večjo upornostjo je večja napetost in obratno!  
Z naraščanjem števila zaporednih porabnikov tok in napetosti porabnikov padajo in obratno.  
►  

Napetost izvora se razdeli na zaporedne porabnike tako, da je vsota napetosti na porabnikih enaka napetosti izvora.

 

 
       
  Električnih porabnikov, ki morajo delovati samostojno in neodvisno, ne moremo priključevati zaporedno.