3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2.2. LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

     
           
 

3.2.2.1 Splošne lastnosti zaporedne vezave

3.2.2.2 Napetostna zanka

3.2.2.3 Računanje količin v zaporednem tokokrogu

3.2.2.4 Moč zaporedne vezave porabnikov