3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.2.2.2 Napetostna zanka

     
 
V zaporednem tokokrogu seštevamo napetosti iste smeri, napetosti nasprotnih smeri pa med seboj odštevamo.  

HITRE POVEZAVE

Napetostna zanka

Zaporedni tokokrog

Primer

Drugi Kirchhoffov zakon

Napetostne zanke niso nazorne

 

SLIKA

Slika 3.2.2.2.1: Padci napetosti

 
 
       
  Po Ohmovem zakonu je za tok skozi porabnik potrebna napetost U = I · R    
       
Napetostim U1, U2, … na porabnikih zaporednega tokokroga, ki so potrebne za tok skozi te upornosti, pravimo tudi padci napetosti1.  
►  

Zaključenemu sistemu električnih napetosti izvorov in porabnikov zaporednega tokokroga pravimo napetostna zanka.

 
       
       
  Zakon napetostne zanke:    
       
  Na osnovi primera napetostne zanke zaporednega tokokroga lahko zapišemo:    
       
 

 

UI1 + UI2 + UI3 = UR1 + UR2 + UR3 + ... URn

   
       
 
Vsota napetosti izvorov napetostne zanke (UI) je enaka vsoti padcev napetosti (UR).  

 
       
Dobljeni zakonitosti pravimo zakon napetostne zanke ali tudi drugi Kirchhoffov zakon.    
       

Primer 3.2.2.2.1:

 
 

 

     
 

V praksi napetostne zanke niso vedno tako nazorne kot v čistih zaporednih tokokrogih. Tudi za vse take primere velja zakon napetostne zanke.

     
     
 

1 Pri nazivu »padci« je možna analogija z vodnimi kaskadami.